Werkwijze

Calamiteiten onderzoek

Wij gaan op de volgende manier voor en met u aan de slag:

  • Wanneer u ons inschakelt bespreken we met u, als opdrachtgever, de situatie en het doel van het onderzoek.
  • We stellen, indien dit niet al gebeurd is, een effectief team samen van relevante disciplines om daarmee de interne onderzoekscommissie te vormen. De samenstelling van het team kan per calamiteit verschillen. We streven naar een klein maar effectief team.
  • We maken een onderzoeksplan. We verzamelen relevante informatie, interviewen betrokkenen en bestuderen aanwezige protocollen en richtlijnen.
  • We brengen de gebeurtenis, acties, oorzaken en gevolgen in kaart die geleid hebben tot de mogelijke calamiteit.
  • We geven conclusies en stellen verbetermaatregelen op.
  • We bespreken het rapport en de conclusies met u.

In dit hele traject houden we de wettelijke termijnen voor melding en afronding van het onderzoek in het oog.

Schaduw kijken

Wanneer u er voor kiest om het gehele onderzoek en rapportage zelf ter hand te nemen bieden wij u de mogelijkheid om het proces en de rapportages, tijdens en/of achteraf aan ons voor te leggen. We kijken op grond van de gebruikte materialen (zoals; protocollen, zorgdossier, verslaglegging interviews en onderzoekscommissie) op welke manier de calamiteitenrapportage tot stand is gekomen. Wij kunnen dan adviseren wanneer de rapportage niet helder, concreet of volledig is.

Nazorg

Een gebeurtenis kan bij uw medewerker emotionele gevolgen hebben (angst, schuldgevoel, onzekerheid) zelfs wanneer dit objectief niet nodig is. Wanneer er behoefte is aan nazorg dan bieden wij u ook de mogelijkheid van gesprekken met een psycholoog.

Wilt u meer informatie ontvangen neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak of bel  ☏ 06 57 18 13 71