Calamiteiten Onderzoek

Externe onderzoeker nodig bij calamiteiten in de zorg?

De Inspectie van Gezondheidszorg (per 1 oktober 2017 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ) heeft de regels voor calamiteitenonderzoek binnen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg aangescherpt. Hierbij is het aanstellen van een externe voorzitter van een interne onderzoekscommissie naar calamiteiten verplicht gesteld.

Het doel hiervan is meer onafhankelijkheid, objectiviteit en kwaliteit aan te brengen in het onderzoek.

Het gebeurt ook regelmatig dat een ingediend calamiteitenrapport door het IGJ wordt afgekeurd omdat de inhoud niet voldoet aan de door hun gevraagde eisen. Dit heeft tot gevolg dat rapporten terug gestuurd worden met de opdracht het onderzoek over te doen of aan te vullen. Wanneer een ervaren externe deskundige dit proces begeleidt kan dit voorkomen worden.

Het aanstellen van een goede externe voorzitter van een calamiteitencommissie garandeert dus kwaliteit, neutraliteit en effectiviteit van het onderzoek.

Rol

  • Externe voorzitter van een interne onderzoekscommissie
  • Onderzoeker
  • Coaching en begeleiding van de leden van de interne onderzoekscommissie

Stijl

Als externe voorzitter van de onderzoekscommissie nemen wij de verantwoordelijkheid voor het proces van een calamiteitenonderzoek. De externe voorzitter is deskundig, objectief als externe onderzoeker alsmede onafhankelijk en neutraal. De werkwijze; het begeleiden, coördineren, en uitvoeren gebeurt in samenwerking  met een interne onderzoekscommissie. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de PRISMA methode. Het rapport kan na goedkeuring van opdrachtgever verstuurd worden aan de IGJ.

Voorbeeld opdrachten

  • Onderzoek en analyse naar calamiteiten binnen VV&T instellingen
  • Herschrijven van een afgekeurd calamiteitenonderzoek
  • Schaduw kijken, advisering over het proces en inhoud van de rapportage
Wilt u meer informatie ontvangen neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak of bel  ☏ 06 57 18 13 71