Visie

Wij geloven dat  werken in de zorg mensenwerk is. Wij geloven dat werknemers in de zorg hun uiterste best doen om goed werk te leveren en dat niemand moedwillig fouten maakt.

Wij zien een calamiteitenonderzoek daarom niet als een zoektocht naar mogelijke daders of zondebokken maar als een methode waardoor zorgverleners nog beter in staat zijn hun werk effectief te verrichten.

Onze basishouding is daarom respectvol en open. Wij proberen te begrijpen waarom zaken gegaan zijn zoals ze gegaan zijn zonder daarbij een negatief oordeel te vellen. Wij nemen daarom ook geen genoegen met alleen de feitelijke gebeurtenissen maar proberen ook achterliggende of dieperliggende factoren mee te nemen. Wij zien degenen die wij interviewen niet als verdachten die onze vragen moeten beantwoorden maar als partners die ons kunnen helpen meedenken in het vinden van oorzaken en oplossingen.

Wij zijn ervaren en wetenschappelijk geschoolde (senior)projectleiders/onderzoekers bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Wij hebben ruime ervaring met het voorzitten van onderzoekscommissies en kunnen de rol van extern voorzitter voor u op ons nemen.

Wilt u meer informatie ontvangen neem dan gerust contact op voor het maken van een afspraak of bel  ☏ 06 57 18 13 71